Porady prawne online

Uwzględniając fakt, iż nie każdy Klient dysponuje czasem oraz możliwością przybycia na osobiste spotkanie w Kancelarii, jak również wychodząc naprzeciw nowej rzeczywistości epidemicznej, w której przyszło nam funkcjonować, Kancelaria oferuje Państwu możliwość uzyskania pomocy prawnej online. Usługa realizowana w tej formie polega na sporządzeniu pisma (umowy, aneksu, porozumienia, wezwania do zapłaty lub do wykonania umowy, reklamacji, wypowiedzenia umowy,  odstąpienia od umowy, pozwu, apelacji, wniosku, zażalenia, itd.) lub też udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, a następnie przesłanie ich na Państwa adres mailowy.  

Jak uzyskać pomoc prawną w formie online?

  1. Klient przesyła na adres mailowy Kancelarii: kancelariajustynasudul@gmail.com opis swojego przypadku, a także niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na dokonanie właściwej identyfikacji problemu prawnego (Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań przed udzieleniem porady),
  2. w ciągu 24 godzin Klient otrzymuje na swój adres mailowy wycenę oczekiwanej przez niego usługi (koszt usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości przesłanych dokumentów),
  3. w razie akceptacji przez Klienta zaproponowanego wynagrodzenia, pismo bądź porada prawna zostają przesłane na adres mailowy Klienta w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii.

W ten prosty sposób, nie wychodząc z domu, można uzyskać poradę prawną lub potrzebne pismo.