Polityka prywatności

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych: Justyna Suduł prowadząca działalność pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Suduł, nr NIP: 9452242427, adres do korespondencji: Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków

Cele przetwarzania: świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja przed sądami oraz organami władzy publicznej, wykonanie zawartych umów, rozliczanie płatności

Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b RODO (wykonanie umowy bądź podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 pkt. c (obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 ust. 1 pkt. f (prawnie uzasadniony interes administratora)

Odbiorcy danych: dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim (sądy, urzędy, osoby fizyczne) w związku ze świadczeniem usług prawnych

Okres przechowywania danych: terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego

Wymóg podania danych: przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem skutecznego dochodzenia roszczeń oraz ochrony praw Klienta na drodze sądowej lub administracyjnej

Zakres przetwarzania:  dane przetwarzane są tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów świadczenia pomocy prawnej i nie są wykorzystywane w celach marketingowych

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego