Oferta

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism i umów oraz reprezentacji klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz komornikami.

Poniżej wskazano najważniejsze dziedziny oraz rodzaje spraw, w których Kancelaria świadczy pomoc prawną:

Prawo cywilne:

Prawo rzeczowe

Prawo spadkowe:

Prawo rodzinne

Prawo pracy i ZUS

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Obsługa prawna firm i wspólnot mieszkaniowych

Sporządzanie pism procesowych i umów