O Kancelarii

Radca prawny Justyna Suduł jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, zaś w roku 2016 uzyskała pozytywny wynik egzaminu radcowskiego oraz została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Krakowie (nr wpisu KR-3502). Uzyskany w ten sposób tytuł zawodowy radcy prawnego uprawnia m.in. do zastępowania klientów przed sądami i różnego rodzaju organami oraz urzędami w charakterze pełnomocnika, udzielania porad prawnych, jak również  sporządzania wszelkiego rodzaju pism, opinii prawnych itd.

Radca prawny Justyna Suduł posiada ponad 8 – letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Do każdej sprawy podchodzi z dużym zaangażowaniem, próbując znaleźć najbardziej optymalne dla Klienta rozwiązanie jego problemu. Szczególny nacisk kładzie na indywidualne podejście do Klienta oraz rzetelność i sumienność w prowadzeniu powierzonych spraw. Pomoc prawna świadczona jest z zachowaniem zasad poufności oraz tajemnicy zawodowej, polegającej na obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku udzielaniem swojemu Klientowi pomocy prawnej, bez względu na zakres i rodzaj tej pomocy.