Cennik

Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego ustalenia uzgadniane są indywidualnie z Klientem przed wykonaniem usługi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, obszerności dokumentacji, jak również koniecznego nakładu pracy.

Stosujemy trzy sposoby ustalania wynagrodzenia:
1. wynagrodzenie godzinowe:

wysokość wynagrodzenia zależy od liczby przepracowanych godzin (na początku współpracy ustalamy z Klientem obowiązującą stawkę godzinową). Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej, jak również udzielania porad prawnych oraz  sporządzania pism i dokumentów bez jednoczesnego zlecenia prowadzenia danej sprawy,

2. wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe:

stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Za określoną liczbę godzin pracy w miesiącu  przyjmujemy stałe ryczałtowe wynagrodzenie, zaś za każdą godzinę przekraczająca tą liczbę – rozliczamy się godzinowo (patrz pkt. 1),

3. wynagrodzenie za zastępstwo procesowe:

obejmuje koszty reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym, sądowoadministracyjnym lub administracyjnym. Jego wysokość zróżnicowana jest w zależności od rodzaju sprawy oraz wartości przedmiotu sporu i określa ją rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.