Kancelaria Radcy Prawnego

O kancelarii

Radca prawny Justyna Suduł jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, zaś w roku 2016 uzyskała pozytywny wynik egzaminu radcowskiego oraz została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Krakowie (nr wpisu KR-3502). Uzyskany w ten sposób tytuł zawodowy radcy prawnego uprawnia m.in. do zastępowania klientów przed sądami i różnego rodzaju organami oraz urzędami w charakterze pełnomocnika, udzielania porad prawnych, jak również  sporządzania wszelkiego rodzaju pism, opinii prawnych itd.

Oferta

Prawo cywilne
Prawo rzeczowe
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne
Prawo pracy i ZUS
Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
Obsługa prawna firm i wspólnot mieszkaniowych
Sporządzanie pism procesowych i umów